B9BVJ1Z60
Stenmalet fullkornsmjöl av dinkel
Warbro kvarn, Mjöl

B9IRJJ828
Stenmalet siktat mjöl av råg
Warbro kvarn, Mjöl

B9HHBO3HB
Dinkelmannagryn
Warbro kvarn, Mjöl

WK20210618-2943
Stenmalet virvelmjöl av rågNY!
Warbro kvarn, Mjöl

B97NG0PR5
Stenmalet fullkornsmjöl av råg
Warbro kvarn, Mjöl