B9IRIKYRX
Stenmalet fullkornsmjöl av enkorn
Warbro kvarn, Mjöl

B97NC13GO
Vetemjöl Rustikt
Warbro kvarn, Mjöl

B9BVI3UFI
Stenmalet ljust mjöl av dinkel
Warbro kvarn, Mjöl

B9IRJJ828
Stenmalet siktat mjöl av råg
Warbro kvarn, Mjöl

B9HHBO3HB
Dinkelmannagryn
Warbro kvarn, Mjöl