B9BVJ1Z60
Stenmalet fullkornsmjöl av dinkel
Warbro kvarn, Mjöl

B9HLIBF57
Stenmalet ljust bagerivetemjöl
Warbro kvarn, Mjöl

B97NC13GO
Lantvetemjöl
Warbro kvarn, Mjöl

B97NG0PR5
Stenmalet fullkornsmjöl av råg
Warbro kvarn, Mjöl

B9IRIKYRX
Stenmalet fullkornsmjöl av enkorn
Warbro kvarn, Mjöl