B9BVJ1Z60
Stenmalet fullkornsmjöl av dinkel
Warbro kvarn, Mjöl

B9HHBO3HB
Dinkelmannagryn
Warbro kvarn, Mjöl

B9BVI3UFI
Stenmalet ljust mjöl av dinkel
Warbro kvarn, Mjöl

B9IRIKYRX
Stenmalet fullkornsmjöl av enkorn
Warbro kvarn, Mjöl

B9HLIBF57
Stenmalet ljust bagerivetemjöl
Warbro kvarn, Mjöl