B9IRIKYRX
Stenmalet fullkornsmjöl av enkorn
Warbro kvarn, Mjöl

B9HLIBF57
Stenmalet ljust bagerivetemjöl
Warbro kvarn, Mjöl

B9IRIUJY8
Stenmalet fullkornsmjöl av emmer
Warbro kvarn, Mjöl

B9HHBO3HB
Dinkelmannagryn
Warbro kvarn, Mjöl

B97NG0PR5
Stenmalet fullkornsmjöl av råg
Warbro kvarn, Mjöl