B9IRJDB9Z
Stenmalet fullkornsmjöl av naketkorn.
Warbro kvarn, Mjöl

B9W7JNUQ9
Vetemjöl stenmalet siktat
Kung Markatta, Mjöl

B9BVJ1Z60
Stenmalet fullkornsmjöl av dinkel
Warbro kvarn, Mjöl

B9BVI3UFI
Stenmalet ljust mjöl av dinkel
Warbro kvarn, Mjöl

B9HLIBF57
Stenmalet ljust bagerivetemjöl
Warbro kvarn, Mjöl