B9IRJDB9Z
Stenmalet fullkornsmjöl av naketkorn.
Warbro kvarn, Mjöl

B9IRJJ828
Stenmalet siktat mjöl av råg
Warbro kvarn, Mjöl

B9IRHDY3Y
Stenmalet virvelmjöl av dinkel
Warbro kvarn, Mjöl

B9IRIKYRX
Stenmalet fullkornsmjöl av enkorn
Warbro kvarn, Mjöl

B97NC13GO
Lantvetemjöl
Warbro kvarn, Mjöl