B9IRJDB9Z
Stenmalet fullkornsmjöl av naketkorn.
Warbro kvarn, Mjöl

B9IRJJ828
Stenmalet siktat mjöl av råg
Warbro kvarn, Mjöl

B9HLIBF57
Stenmalet ljust bagerivetemjöl
Warbro kvarn, Mjöl

B9IRIKYRX
Stenmalet fullkornsmjöl av enkorn
Warbro kvarn, Mjöl

B9W7JNUQ9
Vetemjöl stenmalet siktat
Kung Markatta, Mjöl