B9BVJ1Z60
Stenmalet fullkornsmjöl av dinkel
Warbro kvarn, Mjöl

B9BVI3UFI
Stenmalet ljust mjöl av dinkel
Warbro kvarn, Mjöl

B9IRIKYRX
Stenmalet fullkornsmjöl av enkorn
Warbro kvarn, Mjöl

B9IRHDY3Y
Stenmalet virvelmjöl av dinkel
Warbro kvarn, Mjöl

B9IRIUJY8
Stenmalet fullkornsmjöl av emmer
Warbro kvarn, Mjöl